- Curvadores control numèric - BLM.
- Conformadores d'extrems.
- Assemblatges i automatismes.
- Soldadura.

Ensamblatges

Soldadura

- Tub de ferro, inoxidable, galvanitzat, alumini, bundy.
- Tub de coure (calderes de gas).
Tub CEI. Tub amb soldadura. Tub sense soldadura.
Tub en barra i/o rotllo.

tubs metàl·lics

- Sistema informàtic de gestió de la Qualitat.
- Màquines de 3 coordenades
- Equips de visió òptica.

- Imprimació: (cataforesis, epoxi).
- Recobriments: (zincat, bicromatat).